Jumalatest ja muudest tontidest

Järgnev kirjeldus ei ühti enamuses Birthrighti ametliku versiooniga jumalatest, vaid põhineb ühel D&D tarbeks loodud üldisel panteonil. Jumalate perekond on suur ja keerukas, kuid samas lihtne: jumalad on elu olulised aspektid. Erisuseks on suur koda, mis sisaldab monoteistlikku ideed, et asi oleks keskmisele lääne inimesele arusaadavam. Tavalise anuurlase arvates on tegelikult kõik hingestatud: vaim on igas olulisemas asjas, kohas ja nähtuses. Ilma nendeta maailm ei toimiks. Teisisõnu, iga allika, mõõga ja käimlaukse sees istub üks tont, kellesse usklik inimene lugupidavalt suhtub, kui ta tahab, et tal asjassepuutuv toimetus hästi õnnestuks. Järgnevalt on loetletud vaid vägevamad jumalad/olulisemad aspektid.

Jumalate pere

Suur koda. Kuigi jumalad võivad olla eri meelel on nad siiski üks perekond, keda ühendab huvi inimeste hea käekäigu vastu. Suur Koda teenib jumalate perekonna üldisi huve. Ühtlasi hoolitseb ta selle eest, et ühelegi jumalale ei jääks vajalikud austusavaldused andmata. Pärast suurt ilmutust (jumalate taasleidmist) said kadunud imperaatoritest just Suure Koja toetajad, sest nagu kojalgi, on ka imperaatoril kohutus hoolitseda kõigi inimeste hea käekäigu eest.


Suure Koja embleemiks on viie jumaliku viljaga elupuu Eliwyn. Pühad arvud on kolm ja viis. ja nende korrutis 15.


Suure Koja teenreid kutsutakse õdedeks ja vendadeks, preestreid isadeks ja emadeks. Kuna kõik jumalad kuuluvad suurde kotta kõlbab nii kõnetada iga jumalatele pühendunut. Neil on küll ka oma erilised tiitlid – nt Maaema kummardajaid kutsutakse külvajateks - aga kes neid kõiki suudab meeles pidada.


Tähtsaid suure koja tegelasi kutsutakse veel piiskoppideks ja peapiiskoppideks. Suure Koja pead, kes resideerib Saartelinna peatempli juures, kutsutakse Suureks Patriarhiks või Matriarhiks. Suure Koja võitleva ordu liikmeid kutsutakse paladinideks, tähtsamatel nende hulgast on nime ees Lord või Leedi nagu suurtel valitsejatelgi. Kuulsaim paladinide ordu on Punase Tamme ordu Põhja-Mhoriedis, kes on pühendunud Gorgoni vastu võitlemisele.


Ürgjumalad. Esimesed jumalad sündisid kaosest; nad on hingestatud maailma ürgjõud. Ürgjumalad on Taevaisa Urian, Maaema Rontra ning Vetevana Shalimyr. Iidsetel aegadel elas veel Tuleneitsi Iriana, kuid langenud jumal Kaador hävitas Iriana, sest ihaldas tema tuld.


Elupuu - Eliwyn. Elupuu on looduse kehastus. Ta ei hooli millestki ega arva midagi, kuid ilma temata lakkaks elu. Elupuu on päriselt olemas. Mõned arvavad, et hiiglaslik elupuu asub maailmaäärel ühel saarel, teised jälle, et maailma keskel suure haljendaval künkal toetades taevavõlvi. Druiidid peavad elupuud pühaks ning kummardavad seda. Druiidid on nagu druiidid ikka: oma kiviringide, hiite, loomahingega ja muuga.


Vanad jumalad. Need jumalad on sündinud elupuust Eliwynist. Seetõttu kutsutakse neid vahel ka puujumalateks. Vanu jumalaid on viis: Tinel tark küsija (maagia, teadus), Terak tugev vägilane (sõda), Zeenkeef sõge tantsija (inspiratsioon), Kaador kaval reetur (kurjus – teda ei kummardata) ja Morwyn lahke toitja (hoolimine, ühiskond). Praeguseks on Kaador langenud, kuid tema asemel on viie hulka arvatud Mormekar hingede viija (surm).


Noored jumalad. Need jumalad on vanade jumalate järeltulijad ning neid on viis nagu vanu jumalaidki: Maal (Mormekari ja Morwyni poeg) - õiglus, seadus; Darmon (Tineli ja Zeenkeefi poeg) – kaubandus, Aymara (Tineli ja Zeenkeefi tütar) – kaunite kunstide patroon; Korak (Teraki ja Morwyni poeg) – meistrimeeste patroon - ja Anwyn (Morwyni ja Teraki tütar) – pere ja kolde jumalus.


Esivanemate kultused. Kummardatakse ka esivanemaid, kes legendide kohaselt said peale Deismaari taevalisteks. Enamik vanu kultuseid on hääbumas. Mõned näited:

  • Avani – päikesekultus idas, sümbol on tõusev päike

  • Laerme [leirm] – tule, inspiratsiooni ja armastuse kehastus. Seostub peamiselt Aymaraga, aga osalt ka Zeenkiifi ja Anwyni’ga, sümbol on leek ja harf

  • Eloéle [e-LO-elei] – varaste ja palgamõrtsukate kaitseingel, sümbol must pistoda


Anuurlaste jaoks olulisim on Haelyni [hääldus: HEI-lin] kultus, mis on osalt sulandunud suure kojaga. (Suure koja eest hoolitsevad tihti heiliniidid.) Olemas on ka üksnes Haelynile pühendatud templeid. Haelyni sümboliks on mõõk päikese taustal. Haelyn on jumalate kojaülem ja taevaliste väe lipukandja. Haelyn oli suurim anuurlaste väepealikest Deismaari lahingus võitluses Kaadori käsilase Azraiga. Temast sai Andurase mantlipärija tavaliste leeris pärast viimase hukkumist selles lahingus. Haelyni vennast Roolest sai omakorda esimene anuurlaste imperaator, kes ühendas lisaks anuurlastele enamiku teistest Cerilia rahvastest. Roole rajatud dünastia kestis tuhat aastat ning tema veri jätkub kõigis anuurlaste suurtes kodades. Haelyni taevassetõusmine Deismaari lahingus on anuurlaste uue ajaarvamise aluseks. Hetkel on aasta 1524 Haelyni Taevassetõusmisest.

Jumal Maal  - õigluse kehastus